Συρίη νήσος

Ελληνικά

Ο Όμηρος μας παραδίδει την Συρίη νήσο, η οποία βρίσκεται ύπερθεν Ορτυγίας. Ο ποιητής μας υποδεικνύει με σαφήνεια την τοποθεσία της, ύπερθεν Ορτυγίας.

Κανένας μελετητής του Ομήρου δεν θέλησε να χαρτογραφήσει επικίνδυνα νερά, που να μπλέκουμε τώρα… Θα μου πείτε, και οι γλωσσολόγοι; Ποιον εννοείται, το γλωσσολόγο της συμφοράς;

Η Ιστοσελίδα μας ξεκινά μιά δύσκολη και επίπονη διαδρομή, προκειμένου να ενημερώνει τους αναγνώστες της, για την αληθινή ιστορία, και όχι της ιστορία που κάποιοι μας επέβαλαν μαζί με τα σκοτάδια που σέρνουν στο μυαλό τους.…

Η λέξη νήσος είναι εξελιγμένη, και ως έννοια σημαίνει γη που περιβρέχεται από θάλασσα. Την ίδια έννοια έχει και στην Πεντάτευχο,  και είπεν ο Θεός· γενηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος (δηλαδή, δημιούργησε ένα νησί) και έστω διαχωρίζον ανά μέσον ύδατος και ύδατος. και εγένετο ούτως. [Γεν. κεφ. Α, 6].

Η λέξη νησί και στον πληθυντικό νησιά θα μας απασχολήσουν για πολύ καιρό, μέχρι να γνωστοποιήσουμε ποια είναι τα νησιά αυτά, και ειδικά το ένα, το μοναδικό νησί. Η αρχαιότερη έννοια βρίσκεται στην ολιγόλογη μελέτη «Νύσσα».

Τώρα θα μας απασχολήσει η λέξη συρία. Στο Πελασγικό λεξικό [στην Πελασγική αλβανική διάλεκτο] διαβάζουμε sύρι, sίρι, οφθαλμός, το ελληνικό ορώ, βλέπω· βώροι οφθαλμοί, ίρις (αντί σίρις). Στη Πελασγική Χετιτική διάλεκτο Su-ra πλήθος, κόσμος· αρχαία ελληνικά σύρη· πλήθος, 645. Su-ρας, ορεινόν τι μέρος του Βανικού βασιλείου. Στην Πελασγική [Ηπειρωτική διάλεκτο], σu΄ρι, χάλιξ, ζuρράκ-u τόπος πετρώδης. Πρβλ. στα εξελιγμένα αρχαία Ελληνικά Σύρος, Συρίη, Συρία.

Ο Όμηρος έχοντας απόλυτη γνώση της Πελασγικής γλώσσας, και των γλωσσικών ιδιωμάτων, εξευγενίζει την παλιά σκληρή-τραχιά γλώσσα δημιουργώντας νέες λέξεις. Μία από αυτές είναι και η λέξη συρία, στα πελασγικά εκφωνείται τσιρία και δεν είναι άλλη από την λέξη Κυρία. Μέχρι πρόσφατα ακουγόταν από τις γυναίκες, «ο Τσίρις μου», ο Κύριός μου.

Χρησιμοποίησα τρεις ελληνικές διαλέκτους, όπου η λέξη έχει την ίδια έννοια. Και τέταρτη επιβεβαίωση. Στα ιταλικά σήμερα ακούμε «Vecia siniora», η αρχαία, ή παλιά Κυρία, πάλι με το ίδιο νόημα. Οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι δεν μπορούν ξεφύγουν από τις αρχικές ελληνικές θέσεις, ότι και να κάνουν.

Η πρώτη Τσιρία, Συρία, Κυρία νήσος, είναι η μία και μοναδική βασίλισσα του Ιονίου πελάγους, η Κέρκυρα, ζωντανό απολίθωμα που μας το μαρτυρεί και το ονομά της. Είναι ο τόπος που έγινε ο ιερός γάμος του Κύρη με την Κερά, της Ήρας και του Διός.

Το ζητούμενο είναι, να κατανοηθεί, ότι οι αρχαίες λέξεις για να ερμηνευτούν δεν χρειάζεται φαντασία, αλλά γνώση. Αυτό σαν απάντηση σε όσους επιμένουν ότι οι Έλληνες ήρθαν από τον Σείριο. Η άγνοιά τους, τούς οδηγεί σε ολέθρια συμπεράσματα.

Κέντρο Συγκριτικής Γλωσσολογίας ο Αθηναγόρας