Σκόκος

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το χρονογράφημα που θα διαβάσετε, αποτελεί τη σκληρή πραγματικότητα για το πώς ήταν και είναι οργανωμένο το ελληνικό κράτος, ή μάλλον, ότι δεν ήταν ποτέ οργανωμένο κράτος. Γράφτηκε στο τέλος της δεκαετίας 1880 και θα μπορούσε να είχε γραφεί σήμερα. Μια σκέψη βγαίνει αυθόρμητα, αφού ποτέ δεν είχαμε οργανωμένο Κράτος, πως υπάρχουμε;

Κώστας Σκόκος (1854-1929)

…είχα απελπισθή από τον άθλιον βουλευτήν της επαρχίας μας, που δεν τα κατάφερε να με διορίση ούτε κάν τελωνοσταθμάρχην ή αλατοποθηκάριον, και ήμουν αποφασισμένος να ιδρύσω σοσιαλιστικόν κέντρον ή φύλλον αντικυβερνητικόν, διά να κτυπήσω κατακέφαλα το κράτος και το κεφάλαιον – όταν έξαφνα η καλή Τύχη, υπό μορφήν γραμματοκομιστού, ήλθε να μου χαμογελάση μ’ ένα γράμμα ’ςτο χέρι. Ήταν από το Κάϊρο. Το ανοίγω και διαβάζω:

Ακριβέ μου ανεψιέ,

Μόλις λάβης το παρόν, πάρε τη βαλίτσα σου και το πρώτο βαπόρι κι’ έλα εδώ. Σου ηύραμε μιά καλή θέση εγώ, και μιά γερή προίκα η θεία σου. Μη χάσης στιγμή. Σου στέλνω και τα ναύλα σου.

Σε φιλώ, ο θείος σου Αλέξης.

Υ.Γ. Μη ξεχάσης να πάρης κ’ ένα πιστοποιητικό πως υπηρέτησες στο στρατό. Χωρίς αυτό να μην έλθης διόλου. Ο ίδιος.

– Πφφφ! σπουδαίο πράμμα ένα πιστοποιητικό! Το μόνο εύκολο! –είπα μέσα μου–, περνώντας από τον Περαία, πετιέμαι μιά ώρα στην Αθήνα, το παίρνω απ’ το υπουργείο και το βράδυ μπάρκα γιά την Αλεξάνδρεια!…

Αλλά ο δήμαρχος μου έκοψε τη φόρα!

Θα το ζητήσης ιεραρχικώς! μού λέει. Δεν μπορείς αλλοιώτικα. Θα κάνης μιά αναφορά εν ημικλάστω (!) ’ςεμένα κ’ εγώ θα την διαβιβάσω εις τον προς όν όρον!! Αν θες όμως, πάρ’ την κατά πόδι και συ, τράβα ’ςτην Αθήνα, βάλε να την σπρώξουν ’ςτο Υπουργείο και να σου δώσουν και το χαρτί μιά ώρα αρχήτερα.

Έτσι κ’ έγινε. Έδωκα πέντε φάσκελα ’ςτο σοσιαλισμό κι’ άλλα πέντε ’ςτη φαύλη βουλευτοκρατία, κ’ εξεκίνησα γιά την Αθήνα. Τρέχω ’ςτο Υπουργείο. Βρίσκω τον αξιωματικό που ήμουν συστημένος, και του παρασταίνω πως είναι σπουδαία ανάγκη να φύγω με το πρώτο βαπόρι.

Άχα χούχα α α α! μου λέει. Κάτι πολύ βιάζεσαι! Έτσι, θαρρείς, ταχυδακτυλουργικώς πως διεκπεραιώνονται η αναφορές; Τι είνε; Ομελέττα της στιγμής; Πέρασε σε καμμιά ’βδομάδα και βλέπομε…

Έμεινα κόκκαλο!

Πρέπει να ξέρης, μου εξήγησε, πως, άμα φθάνη μια αναφορά ’ςτο Υπουργείο, θα πάη πρώτα πρώτα ’ςτο υπασπιστήριον. Ο υπασπιστής θα σημειώση επάνω την λέξιν προσωπικόν. Έπειτα θα παραδοθή ’ςτο γραφείο του υπουργού διά να τεθή η σχετική σφραγίς και να περάση εις το Βιβλίον Διεκπεραιώσεως του Υπουργείου. Ύστερα θα παραδοθή εις το Γραφείον Καταχωρίσεως, διά να βεβαιωθή ότι παρελήφθη. Κατόπιν θα καταχωρηθή εις το Γενικόν Πρωτόκολλον, θα μπή άλλη σφραγίς με τον αριθμόν του Πρωτοκόλλου και θα παραδοθή εις το Βιβλίον Διεκπεραιώσεως του Γραφείου Καταχωρίσεως. Έπειτα…

– Ω, δυστυχία μου! εμουρμούρισα· υπάρχουν και άλλα έπειτα;

Αμ ως εδώ είμαστε ’ςτο άλφα. Και πούσαι ακόμα! Υπηρεσία είναι αυτή!… Δεν είναι κουρουφέξαλα! Γι’ αυτό… πέρασε σ’ ένα δυό βδομάδες και να ιδούμε…

Παρ’ ολίγον να μούλθη συγκοπή. Μα τι να κάμω; Παίζεις με την ιεραρχίαν της

Ελληνικά