Σελ. 2

Οι θεματοφύλακες Ραβίνοι της εβραϊκής θρησκείας δεν αντέδρασαν, με την σιωπή τους μάλιστα, αποδέχθηκαν τις διαστρεβλώσεις, τα άνομα και αμαρτύρητα των χριστιανών.

Η «Ιερή Τορά» όμως φυλάσσει με τον ασφαλέστερο τρόπο τα μυστικά των Ιουδαϊκών απορρήτων. Οι πρώτοι χριστιανοί κατηχητές, με ιδιοτέλεια, ισοπέδωσαν τις αρχαίες έννοιες των Ιουδαϊκών κειμένων, και τις μετάφρασαν στα μέτρα τους.

Είναι γεγονός ότι από την εποχή που διατυπώθηκαν (στην αρχή προφορικά και μετά γραπτά) τα κείμενα, οι έννοιες των λέξεων έχουν αλλάξει.

Στα αρχαία κείμενα η θεά Άρτεμις αναφέρεται ως «Μουνογενής». Όλοι, μα όλοι οι μελετητές, το μεταφέρουν στην καθομιλουμένη ως «μονογενής», φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την αρχική έννοια. Μάλιστα, οι λόγιοι πουριτανοί, φτάνουν στο σημείο τον ιστορικό κόλπο της «Μουνιχίας» Αρτέμιδας, του Πειραιά, να τον αποφεύγουν στον προφορικό λόγο, ως κακέμφατο.

 

Και τώρα ας διαβάσουμε προσεκτικά την μετάφραση με το επίμαχο κείμενο, περί δολοφονίας των πρωτοτόκων παιδιών (οι Χριστιανοί το έκαναν σημαία προκειμένου να πλήξουν τους Ιουδαίους), από την Ιερή Τορά, όπως μας το παρέδωσαν οι Ο΄. «Έξοδος» κεφάλαιο ιβ΄:

 

12 και διελεύσομαι εν γη Αιγύπτω εν τη νυκτί ταύτη και πατάξω παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από ανθρώπου έως κτήνους και εν πάσι τοις θεοίς των Αιγυπτίων ποιήσω την εκδίκησιν· εγώ Κύριος. 13 και έσται το αίμα υμίν εν σημείω επί των οικιών, εν αις υμείς εστέ εκεί, και όψομαι το αίμα και σκεπάσω υμάς, και ουκ έσται εν υμίν του εκτριβήναι, όταν παίω εν γη Αιγύπτω. 14 και έσται η ημέρα υμίν αύτη μνημόσυνον· και εορτάσετε αυτήν εορτήν Κυρίω εις πάσας τας γενεάς υμών· νόμιμον αιώνιον εορτάσετε αυτήν. 15 επτά ημέρας άζυμα έδεσθε, από δε της ημέρας της πρώτης αφανιείτε ζύμην εκ των οικιών υμών· πας ος αν φάγη ζύμην, εξολοθρευθήσεται η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ από της ημέρας της πρώτης έως της ημέρας της εβδόμης.

 

Και η νεοελληνική απόδοση του κειμένου, όπως το διατύπωσε «Το Κέντρο Συγκριτικής Γλωσσολογίας ο Αθηναγόρας»:

 

12 και θα επανέλθω στην γη της Αιγύπτου την συγκεκριμένη νύκτα, και θα το βροντοφωνάξω σε κάθε πρωτότοκο, από άνθρωπο μέχρι ζώου· επίσης θα ανταποδώσω (την φιλοξενία) σε όλους τους θεούς των Αιγυπτίων, εγώ ο Κύριος. 13 και να βρίσκεται το διακριτικό (οικόσημο) αναφοράς του γένους σας σε εμφανή θέση στην πρόσοψη των σπιτιών σας, αφού η μοίρα όρισε να ζήσετε εκεί. Αναγνωρίζοντας δε το διακριτικό (οικόσημο) της γένους σας, θα σάς προστατεύσω. Εσείς δεν θέλω να εκπλαγείτε από αυτό τον χωρισμό, αν και αδικηθήκατε, (στη χώρα της Αιγύπτου) αφού θα έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος παραμονής σας στην Αίγυπτο. 14 και να είναι η ημέρα αύτη άσβεστη στη μνήμη όλων σας· και να εορτάζετε αυτή μαζί με τον Κύριό σας από γενιά σε γενιά· να την εορτάζετε αιωνίως σύμφωνα με τους θείους Νόμους. 15 επτά ημέρας να τρώτε άζυμα, από την πρώτη μάλιστα ημέρα να εξαφανίσετε τη ζύμη από τα σπίτια σας· όποιος φάγει ζύμη, η ψυχή του θα εκδιωχθεί από τους κόλπους του Ισραήλ, από της ημέρας της πρώτης έως της ημέρας της εβδόμης.

 

(Ο τρόπος που διαχειρίζεται ο αγιογράφος την λέξη ημέρα, σχετικά με την έννοια του χρόνου, δεν έχει καμία σχέση με το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που εννοούμε σήμερα).

 

Ελληνικά