Ταύτιση του θερινού Ηλιοστασίου με την Δημοκρατία

Ελληνικά

Η Ελληνοπαιδεία, καλεί τους φίλους της αληθινής «Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Εφιάλτη», να συμπαραταχθούν μαζί της, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην καθιερωμένη από τον Ο.Η.Ε. και το «Συμβούλιο της Διακοινοβουλευτικής ΄Ενωσης», στην οποία συμμετέχουν 150 Εθνικά Κοινοβούλια και επιπλέον 8 συνδεδεμένα μέλη, την 15 Σεπτεμβρίου, ως «Παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας».

Το σκεπτικό μας είναι απλό, κατανοητό και εφαρμόσιμο, προτείνουμε να καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα γιορτής, η «Αθηναϊκής Δημοκρατίας του Εφιάλτη», στις 21η Ιουνίου. Σκοπός μας είναι να ταυτιστεί η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου με την Αθηναϊκή Δημοκρατία του Εφιάλτη, και τους συμβολισμούς που περικλείει το «θερινό ηλιοστάσιο» παγκοσμίως.

Ας αφήσουμε αυτούς να γιορτάζουν την «ΨΕΥΤΙΚΗ παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας τους» μέσα από τα κοινοβούλιά τους και εμείς θα την γιορτάζουμε, χωρίς την υποστήριξή τους, «την Αθηναϊκή Δημοκρατία του Εφιάλτη», χωρίς αρχηγούς και κόμματα, μαζί με το θερινό ηλιοστάσιο, την λαμπρότερη γιορτή των απλών ανθρώπων.    

Μέχρι την 21η Ιουνίου θα γίνουν πολλές ανακοινώσεις. Σήμερα προτείνουμε «μόνο» την αλλαγή της ημερομηνίας. Δεχτείτε σαν πρώτο βήμα αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να απορρίψουμε την δική τους «κάλπικη  και αυθαίρετη» ημερομηνία και να προβάλλουμε επίσημα τη δική μας, την ημέρα που ο ήλιος μάς συντροφεύει λάμποντας το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του Χρόνου–Κρόνου, όπως έζησε, έλαμψε και λειτούργησε κάτω από τον Αττικό ήλιο για 140 χρόνια και η αληθινή Δημοκρατία.

Όλοι πρέπει να λειτουργήσουμε ως άτομα – πολίτες και όχι ως ομάδες, αφού μιλάμε για ουσία της αληθινής δημοκρατίας.

Υποστηρίξτε την κίνηση αυτή, η οποία δεν υποστηρίζεται από καμία ομάδα, οικονομική, πολιτική ή θρησκευτική. Στοχεύει στο διαφωτισμό του ανθρώπου για να μάθει την «ουσία» της αληθινής Δημοκρατίας του Εφιάλτη. Δεν σας ζητάμε ΧΡΗΜΑΤΑ, ούτε να μας χαρίσετε τον πολύτιμο ΧΡΟΝΟ σας, απλά κοινοποιήστε την είδηση σε όλους τους φίλους τους.

 

hellenicpaedia.gr / Θερινό ηλιοστάσιο = Αθηναϊκή Δημοκρατία του Εφιάλτη / Ανακοίνωση πρώτη

 

Summer Solstice and Democracy

Hellenicpaedia, calls the friends of the true “Athenian democracy of Efialtis”, to join forces, so as to make known our opposition to the established by UN “Date of Democracy” at 15th of September, to which 150 National parliaments have joined.
Our rationale is simple, understandable and applicable, we propose that it be established as a World Day of Feast, the "Athenian Republic of the Efialtis", on June 21st. Our aim is to identify the biggest day of the year with the Athenian Republic of the Efialtis, and the symbolism that surrounds the "summer solstice" in the world.
Let them celebrate their "Fake World Day of Democracy" through their parliaments and we will celebrate without their support the "Athenian Democracy of the Efialtis", without leaders and parties, along with the summer solstice, the brighter celebration of ordinary people.
Until the June21st, many announcements will be made. Today we only recommend changing the date. Accept it as a first step to what we can do, reject their "false and arbitrary" date and officially show ours on the day that the sun accompanies us by shining the longest Time-Saturn (Χρόνος-Κρόνος) as it lived, shined and it worked under the Attic sun for 140 years and the true Democracy.
We all have to act as individuals - citizens, not as groups, since we are talking about the essence of true democracy.
Support this move, which is not supported by any group, economic, political or religious. It aims at enlightening man to learn the "essence" of the real Republic of
Efialtis.

We do not ask for MONEY or give us your precious time, just share the news to all of their friends.

hellenicpaedia.gr / SummerSolstice = Athenian Democracy of Efialtis / Konstantinos Pangalis

 

Identifikimi i qëndresës Diellore verore (solsticit veror)
Me Demokracinë Athinase të Efialtit

 

Grupi i Ellinopaideias fton miqtë e "Demokracisë së vërtetë Athinase të Efialtit", për t'u bashkuar me të, për të shprehur kundërshtimin tonëtë ashpërtë vendosur nga OKB dhe "Këshilli i Unionit Ndërparlamentar" të 15 shtatorit si "Ditën Ndërkombëtare të Demokracisë".

Ideja jonë është e thjeshtë, e kuptueshme dhe praktike, ne rekomandojmë një emërtim të ri dhe një datë të re. Pikërisht për të festuar popujt "Demokracinë Athinase të Efialtit", më 21 qershor, me qëllim të identifikimit të qëndresës Diellore verore (solsticit veror) me Demokracinë Athinase të Efialtit, dhe simbolizmin e botës përreth,në bazë të ndriçimit Diellor më të madh, por edhe me Errësirën më të vogël të 24 orëshit .

Le të lejojmë parlamentet për të festuar vetëm " Ditën FALSE Ndërkombëtare të Demokracisë", dhe nele të festojmë, pa mbështetjen e tyre, "Demokracinë Athinase të Efialtit," pa udhëheqës dhe parti, në ditën e qëndresës Diellore verore(solsticit veror).

Deri në 21 qershor do të shkruhen njoftime të shumta, me qëllimkryesor informimin, për koordinimin më të mirë, dhe jo për të treguar mënyra.

Të gjithë duhet të veprojmë si individ– qytetar, pasi ne po flasim për demokracinë e vërtetë.

Mbështesni këtë lëvizje, e cila nuk mbështetet nga asnjë element ekonomikë, politikë apo fetar, dhe sigurisht nuk i bindemiasnjë "sponsori". Ne kërkojmë iluminizmin e njeriut, për të mësuar "thelbin" e vërtetë të Demokracisë Athinase të Efialtit, për të ditur se çfarë feston.

Nuk kërkojmëtë holla, e as të na jepni kohën tuaj të vlefshme, thjeshtë kërkojmë që të ndani lajmin me të gjithë miqtë tuaj, asgjë më shumë, ose akoma më mirë, në qoftë se do kishit mundësin për ta përkthyer atë në çdo gjuhë.

Është fara e parë për ndryshimet e ardhshme, dhe kërkojmë të mbillnime ne edhe ju një farë.Pamvarsisht nëse jua ha ndonjë zog, po u prish, apo dhe nëse njerëzit e shkelin, ne do të kemi durim dhe do të hedhimfara të tjera derisa të mbin.

Përkthim: Klenti B. Çukari

 

hellenicpaedia.gr / Qëndresa Diellore Verore (Solstici Veror) = Demokracia Athinase e Efialtit/ Lajmërimi i parë

 

Reconocimiento del Día del Solsticio de Verano como Fecha
para la Conmemoración de la Democracia Ateniense de Efialtes

Helenopaideia y su equipo de colaboradores, les invita a todos ustedes, los amigos  de la auténtica “Democracia Ateniense de Efialtes” a que se sumen a nuestra campaña en contra de la decisión tomada por parte de la Organización de la Naciones Unidad (ONU)y de la Unión Interparlamentaria (UIP) de declarar el día 15 de septiembre como la fecha conmemorativa “ Internacional de la Democracia”.

Lo que pretendemos proponer es simple, comprensible y ante todo realizable, pues queremos sugerir un nuevo nombre y una nueva fecha para la conmemoración. En particular y en razón de que la celebración tenga un carácter universal entre todos los pueblos del mundo, sugerimos que “El Día de la Democracia Ateniense de Efialtes” se celebre el 21 de junio, momento en el cual ocurre el solsticio de verano en el hemisferio norte, de manera tal que confluyan al mismo tiempo todo el simbolismo universal que tiene el día mas largo del año con el reconocimiento de la“Democracia Ateniense de Efialtes”.

Queremos hacer un llamado a desconocer la fecha que ha sido impuesta y a dejar que los parlamentos conmemoren solos el “Pseudo-día del la Democracia”, mientras que por nuestra parte, celebraremos el “Día de la Democracia Ateniense de Efialtes” sin líderes ni partidos de la vieja política en la fecha que ocurre el solsticio de verano, el 21 de junio.

Desde hoy hasta el día 21 de junio estaremos enviando mucha información cuyo espíritu no es de instrumentalizar, sino de aunar fuerzas hacia un mismo objetivo mayor.

Puesto que nuestro discurso está alineado con la Verdadera Democracia, todos debemos trabajar y funcionar siguiendo el concepto de ciudadano-individuo.

Creemos que la educación y la información son el puente para que el Hombretenga acceso al conocimiento del “significado esencial”de la Verdadera “Democracia Ateniense de Efialtes” y así sepa que es lo que se conmemora.

De ustedes no esperamos dinero, ni tampoco queremos hacerles perder su valioso tiempo, muy por el contrario, pedimos su apoyo publicando y compartiendo esta propuesta con sus amigos y familiares y si tuvieran el tiempo para traducir este texto a alguna otra lengua, sería aún mejor.

Esta propuesta es la primera semilla que colocamos para producir los cambios que se deben venir en el futuro cercano, pero para que ello ocurra, necesitamos que también ustedes pongan su semilla junto a la nuestra. Incluso si la semilla se la come un pájaro, si no germinó o si la piso el zapato de un ser humano, nosotros nos haremos de paciencia y nos mantendremos plantando semillas hasta que salgan los brotes.

Reenvía el mensaje a todos tus amigos!!!

 

Traducción: Diego Arevalo Labra

 

hellenicpaedia.gr/ Solsticio de verano=Democracia Ateniense de Efialtes/Konstantinos Pangalis

 

 

Η Ελληνική βράβευση που αλλάζει τα Ευρωπαϊκά δεδομένα

Ελληνικά

Όλα ξεκίνησαν μετά από πολυετή εμπειρία σε διεθνείς εταιρείες που ασχολούνται με τα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της έλλειψης διαφάνειας για το πως ο Δημόσιος Τομέας στην Ευρώπη ξοδεύει τον προϋπολογισμό του. Αναφέρομαι σε δύο νέους ανθρώπους, τον Θανάση Στάβερη – Πολυκαλά και τον Ανδρέα Θανόπουλο. Ο πρώτος ζει και εργάζεται στην Αθήνα και ο δεύτερος ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες.

Το παράδειγμά τους μπορεί να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας για χιλιάδες νέα παιδιά που σπαταλούν άσκοπα το χρόνο τους σε χίλιες δυό αρνητικές αιτιάσεις, ενώ στην ουσία προβάλουν εμπόδια και προσκόμματα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να κάνουν ούτε ένα βήμα μπροστά.

Ο Ανδρέας Θανόπουλος εργαζόταν στις Βρυξέλλες, ως συύμβουλος και αναλυτής, για λογαριασμό άλλων εταιρειών που αγοράζουν συμβόλαια της Ε.Ε. παροχής υπηρεσιών, προτού αποφασίσει να ιδρύσει την νέα αυτή  εταιρεία.

Ο Θανάσης Στάβερης – Πολυκαλάς εργάζεται σε πολυεθνική εταιρεία ως προγραμματιστής. Ακόμα έχει στην ατζέντα του και την αποδοχή της Σουηδικής Ακαδημίας, για την μελέτη του μαζί με άλλη ομάδα, την υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης το 2018, για την προστασία του Πλανήτη από της Ηλιακές καταιγίδες.

Πριν από ένα χρόνο αποφάσισαν να ιδρύσουν μια εταιρεία για να αναλύσουν πως διαχειρίζονται οι επιδοτήσεις της Ε.Ε. από δημοσιοποιημένα στοιχεία, που είναι ανοιχτά σε όλους, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. Το ζητούμενο ήταν να διαπιστώσουν πως κατανέμονται τα τεράστια ποσά που διαχειρίζεται η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», που πηγαίνουν και αν υπάρχει έλεγχος ως προς το αποτέλεσμα που η ίδια επιδιώκει.

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, αλλά και προκλητικό ως προς το αποτέλεσμα της έρευνας, διότι τέτοιου είδους σε βάθος αναλύσεις– έλεγχοι δεν έχουν γίνει ποτέ για αυτά τα μυθικά ποσά. Μόνο κατά καιρούς δειγματοληπτικά κάποιοι έλεγχοι και αυτοί χωρίς να φτάνουν στο 100% του σκοπού τους.  

Για να επιτύχουν του σκοπού τους έφτιαξαν δικά τους προγράμματα ανάλυσης δεδομένων για να μπορέσουν να φτάσουν σε επιθυμητά αποτελέσματα και ω του θαύματος βρέθηκαν σε έναν κόσμο που ούτε ο πιο ευφάνταστος μυθιστοριογράφος δεν θα μπορούσε να συλλάβει.

Η ανάλυση αυτή των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσε άμεσες πληροφορίες, για την διαχείριση κονδυλίων,  από εταιρείες και εταιρικούς συνεταιρισμούς με τρόπο που πρώτη φορά γίνεται. Τα αποτελέσματα που έβγαλαν σημαντικά για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων των Ευρωπαίων πολιτών.

Μετά από διπλές και τριπλές διασταυρώσεις και διαπιστώσεις, για να βεβαιωθούν ότι οι αναλύσεις τους είναι σωστές,  αναρωτήθηκαν, πως αυτά τα αποτελέσματα της δουλειάς τους μπορούν να βοηθήσουν την ιδία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τις πρακτικές της; Από το δίλημμα αυτό τους έβγαλαν Οι εισηγητικές του προτάσεις/ προτεραιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ., για την Ευρώπη κατά την ανάληψη της Προεδρίας, οι οποίες είναι πλέον και πυλώνες της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο (2017), λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, με βάση υλοποιήσεως τους τρεις πυλώνες, από τους δέκα του προέδρου Γιουνκέρ. Συγκεκριμένα, κατά σειρά του Προέδρου, ο 1ος,  2ος και 10ος πυλώνας αντίστοιχα 

  1. Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (Σελ 5)

  2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά (Σελ. 6)

10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής (Σελ 14)

Οι σελίδες που αναγράφονται στις προτάσεις, αντιστοιχούν στο επίσημο έγγραφο του προέδρου Γιουνκέρ.

Ο Διαγωνισμός στόχευε να υποδειχτούν νέες ιδέες που στηρίζονται στην ανάλυση δημόσιων δεδομένων προς όφελος των τριών πυλώνων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Είναι αλήθεια πως ένα τέτοιο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από υποπρογράμματα, δεν είναι κάτι το σύνηθες και απλό, απεναντίας μόνο μία μεγάλη επιστημονική ομάδα μπορεί να το πλησιάσει.

Στα διαδικαστικά. Έστειλαν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στην διαγωνιστική επιτροπή, χωρίς να έχουν κάτι το ιδιαίτερο στο μυαλό τους. Οι προτάσεις ήταν τριάντα τέσσερις (34), εκ των οποίων προκρίθηκαν οι δέκα (10) για την τελική κρίση..

Από εκεί αρχίζει το όνειρο, στις αρχές Οκτώβρη του 2017, ενημερώθηκαν από την οργανωτική επιτροπή της Ε.Ε, ότι έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού, όπου πέρασαν οι καλύτεροι 10. Την 16η Νοεμβρίου 2017, ξεκινάει ο διαγωνισμός. Γύρω στις 10:00 το πρωί παρουσίασαν την εργασία τους στην κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη μεγάλων εταιρειών, αλλά και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι παρουσιάσεις η κριτική επιτροπή συνεδρίασε και περίπου στις 4 το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν μέσα στην αίθουσα παρουσιάσεων, για να γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο Margus Magi, ο Εσθονός επίτροπος και Σύμβουλος της Ε.Ε. ανακοινώνει τους νικητές:

Η ομάδα της Αυστρίας κερδίζει την τρίτη θέση.

Η ομάδα της Γερμανίας κερδίζει την δεύτερη θέση.

Και οι νικητές! Η πρώτη θέση πάει στην Ελληνική ομάδα!

Οι ομάδες διαγωνίστηκαν στους τρεις πυλώνες που προαναφέραμε, ανάλυση δεδομένων της Ε.Ε.  και κρίθηκαν από το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης.

Ο Ανδρέας και ο Θανάσης εργάστηκαν με καθαρό μυαλό, με ελάχιστους πόρους, με μεράκι για αυτό που έκαναν, κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.

Μόνο η ελληνική ομάδα, παρέδωσε χρήσιμα και καθαρά αποτελέσματα. Έδωσε ξεκάθαρες πληροφορίες για το πώς κατανέμονται τα κονδύλια της Ε.Ε. με τρόπο απλό και άμεσο, κατανοητό και στους πολίτες που δεν έχουν βαθιά γνώση της οικονομικής πραγματικότητας. Επί πλέον έχει το πλεονέκτημα, βάση των σημερινών δεδομένων, α) μειώνεται δραστικά ο χρόνος ανάλυσης των δεδομένων, β) το κόστος των εταιρειών που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την νικητήρια εφαρμογή ελαχιστοποιείται  και, γ) παρέχει τα ασφαλέστερα συμπεράσματα σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. Όφελος από παντού.

Το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, λογικά, θα οδηγήσει τους μηχανισμούς της Ε.Ε. να εναρμονιστούν στον τρόπο που υποδεικνύει η μελέτη αυτή, σύμφωνα με το όραμα που έχει ο πρόεδρος αυτής κ. Γιουνκέρ, για να έχει καλύτερα αποτελέσματα ο μηχανισμός ελέγχου των χρημάτων που μέχρι σήμερα κανείς δεν μπορούσε να βρει άκρη.

Αλλά και τα επί μέρους Κράτη μπορούν να ωφεληθούν. Παράδειγμα, η Ελληνική Κυβέρνηση μπορέσει να το χρησιμοποιήσει σε όλο το φάσμα του κρατικού μηχανισμού για καλυτέρευση του τρόπου που ελέγχονται όλα τα έξοδα από τον κρατικό και ευρωπαϊκό μηχανισμό, πριν τους το επιβάλλει η Ε.Ε.

Στην κυριολεξία είναι μοναδική ευκαιρία να γίνει το μεγάλο βήμα της ανασυγκροτήσεως του ελληνικού κράτους, χωρίς καμία τριβή με τις Βρυξέλλες, αφού το πρόγραμμα αυτό έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ. 

Όλοι οι Έλληνες έχουν λόγο να χαίρονται γι’ αυτή την διάκριση, εμείς όμως χαιρόμαστε ιδιαίτερα αφού ένα από τα παιδιά αυτά είναι μέλος της ομάδας που χτίσαμε την hellenicpaedia.gr

 

(Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά)
Ανδρέας Θανόπουλος, ιδρυτής της C4P
Θανάσης Στάβερης-Πολυκαλάς, αναλυτής δεδομένων
Rudolf Strohmeier, Γεν. διευθυντής του γραφείου δημοσιεύσεων της Ε.Ε.
Margus Magi, Σύμβουλος της Ε.Ε. Γεν. γραμματέας του κυβερνητικού γραφείου της Εσθονίας.

 

Παρακολουθήστε το video της απονομής των βραβείων.